Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

 • (bn_hieu@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sổ CLBM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Thu Nga
  Ngày gửi: 18h:47' 20-12-2017
  Dung lượng: 513.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người  LỜI DẶN

  Sổ Kế hoạch giảng dạy bộ môn gồm có 4 phần sau:
  I/ Các môn được phân công giảng dạy.
  II/ Bảng đăng ký phấn đấu nâng cao chất lượng.
  III/ Phần theo dõi chất lượng học sinh.
  IV/ Các nội dung và biện pháp để nâng cao chất lượng.
  Các cột mục ghi trong sổ này yêu cầu giáo viên phải thực
  hiện đầy đủ - kịp thời - đúng quy định.
  Sổ này được áp dụng từ năm học 2017 – 2018

  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TÂY NINH

  DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
  Ngày tháng
  kiểm tra
  NHẬN XÉT
  Ký tên
  
  
  
  
  
   I/ CÁC MÔN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
  TT
  Phân công giảng dạy
  Số tiết dạy
  Tổng số học sinh
  Số học sinh
  có sách giáo khoa bộ môn
  GHI CHÚ
  
  
  Môn
  Lớp
  
  
  TS
  %
  
  
  1
  Tiếng Anh
  9A2
  2 tiết/tuần
  42
  42
  100%
  
  
  2
  Tiếng Anh
  6A4
  3 tiết/tuần
  38
  38
  100%
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   II/ BẢNG ĐĂNG KÝ PHẤN ĐẤU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ KẾT QUẢ THỰC TẾ:
  Môn
  Lớp
  Tổng số học sinh
  Nữ
  Học kỳ I (điểm TBM từ 5 trở lên)
  Cuối năm (điểm TBM từ 5 trở lên)
  GHI CHÚ
  
  
  
  
  
  Đăng ký phấn đấu
  Kết quả thực tế
  Đăng ký phấn đấu
  Kết quả thực tế
  
  
  
  
  
  
  Tổng số
  %
  Tổng số
  %
  Tổng số
  %
  Tổng số
  %
  
  
  Tiếng Anh
  9A2
  42
  15
  30
  71.4
  
  
  32
  76.2
  
  
  
  
  Tiếng Anh
  6A4
  38
  20
  31
  81.6
  
  
  34
  89.5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  * Chú ý: Giáo viên phải ghi phần đăng ký ngay từ đầu năm học và ghi phần kết quả kịp thời để đối chiếu
  III/ PHẨN THEO DÕI CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
   
  Gửi ý kiến